Mi az interperszonális érzékelés?

Az interperszonális percepció a pszichológia egyik olyan területe, amely az emberek egymás közötti megismerésében rejlik. Az észlelés ezen elmélete a hatékony kommunikáció fontos részének tekinthető, mivel megvizsgálja a különböző ítéleteket, amelyeket az emberek a verbális és a nem verbális jelzéseken alapulnak. Ezeknek a viselkedésnek a megértése gyakran hasznos lehet más emberek kedvező reakcióinak kiváltásában. Az ilyenfajta észlelés tanulmányozása legalább két ember megfigyelését igényli. A szociálpszichológia számos alkategóriája, mint például a sztereotípiák és a hangsúlyok, szintén kötődnek ehhez az észlelési elmélethez.

Az interperszonális észlelés elméletének cselekvésbe helyezésének egyik első módja, hogy megvizsgálja az emberek kis arckifejezéseit és a finom mozgásait beszélgetéseik során. Az ilyen viselkedési formák vizsgálata gyakran felismerhető mindkét fél számára, még akkor is, ha a megfigyelő képtelen meghallgatni a szóban forgó szavakat. Ezek a minták rendszerint közlik a szóban forgó két ember közötti kapcsolatot, valamint a beszélgetés tárgyát.

Az interperszonális érzékelés vizsgálata olyan tényezőket is vizsgál, mint az elfogultság és az érzékelt személyiség. Sokan hajlamosak más kategóriákba helyezni, amikor először találkoznak. Ezek a címkék lehetnek “barátságosak”, szemben az “ellenséges” vagy “megbízható” versus “megbízhatatlan” szavakkal. A kezdeti benyomásoknak a valóságban korlátozott alapja lehet, mivel a különböző emberek hajlamosak arra, hogy hátterük és személyiségeik szerint alakítsák ki őket. Az interperszonális érzékelés fő területe annak vizsgálata, hogy a személyiségek miként formálják az ilyen ítéleteket.

A sztereotípiák fontos szerepet játszanak az észlelés pszichológiájában, mivel sok ember ezeket a címkéket másokra helyezi. Néhányan gyakran ezt tudatosan észlelik. A közös viselkedés az, hogy valaki másnak tekinti, mint egy csoport kiterjesztés helyett egyénként. Az interperszonális észlelést mélyrehatóan tanulmányozó pszichológusok gyakran próbálnak részletes magyarázatot adni ennek a közös sztereotípiás viselkedésnek. A specifikus interperszonális készségek fejlesztése rendszerint magában foglalja azt a szokást, hogy kritikusan érzékeli az embereket egyedülálló egyénekként saját erősségeivel és gyengeségeivel.

A szociálpszichológia ezen területén elterjedt általános tévedés észlelési felismerésként ismert. Ez a téves gondolkodás gyakran felelős az érzékelő saját vágyain, nem pedig a valóságon alapuló pontatlan észlelésekért. Gyakran vezethet a félreértéshez, valamint bizonyos interperszonális kapcsolatok következetlenségeihez. Az észlelési hangsúly felismerése és korrekciója az egyik fő módja ennek a kölcsönhatásnak a javítására.